Zápisnica z Mimoriadneho zasadania delegátov 29.10.2015

načítava ...