Prenájom priestorov

Napísal: riaditel BD on . Posted in Naše ponuky

 Fotografia zasadačky v priestoroch BD

Ponúkame prenájom zasadačky pre účely kurzov, školení, seminárov, porád, stretnutí