O NÁS

Bytové družstvo Trenčianske Teplice je právnická osoba, ktorá sa zaoberá správou bytových domov a využíva pri tom všetky vedomosti a skúsenosti, ktoré získala v tejto oblasti .

Našim prvoradým cieľom je spokojnosť klientov. Snažíme sa zabezpečiť kvalitné a čo najvýhodnejšie služby, so zreteľom na vysokú kvalitu vykonaných prác. Ku všetkým klientom, dodávateľom a obchodným partnerom pristupujeme individuálne. Sme prístupní k zavedeniu nových postupov, ktoré by mali za dôsledok optimálne náklady našich klientov. 

Členovia predstavenstva

predseda predstavenstvaIng. Miriama Vargová
podpredseda predstavenstvaIng. Vladimír Ondruš
člen predstavenstvaPeter Vykopal
člen predstavenstvaPatrícia Kyselica
člen predstavenstvaIng. Marta Bugošová