Správa bytových domov

Ako správca bytového domu poskytujeme nasledujúce služby a činnosti:

– Údržba a opravy spoločných častí a zariadení bytového domu, ako napríklad strecha, fasáda, vchodové dvere, schodisko, výťah, kotolňa, rozvody vody, plynu, elektriny, atď.
– Hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na správu a údržbu bytového domu, ako napríklad vytváranie rozpočtu, vyberanie a evidovanie platieb, vyúčtovanie nákladov, vedenie účtovníctva, atď.
– Komunikácia s členmi a nájomníkmi, ako napríklad informovanie o aktuálnych záležitostiach, riešenie podnetov a sťažností, organizovanie schôdzí a hlasovaní, atď.
– Poradenstvo a pomoc pri rôznych otázkach a problémoch súvisiacich s bývaním, ako napríklad zmena vlastníctva, zmluvy o nájme, dotácie a úvery, atď.

Naše bytové družstvo sa môže pochváliť vysokou mierou spokojnosti našich členov a nájomníkov, ktorí oceňujú našu profesionalitu, spoľahlivosť, ochotu a prístupnosť. Máme tiež mnohé pozitívne referencie od našich dodávateľov, spolupracovníkov a inštitúcií, s ktorými dlhodobo a úspešne spolupracujeme.

Veríme, že naše bytové družstvo je pre vás správnou voľbou, ak hľadáte kvalitného a dôveryhodného správcu bytového domu. Radi vám poskytneme ďalšie informácie a odpovieme na vaše otázky. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo osobne na našej adrese.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.