Bytové družstvo Trenčianske Teplice bolo založené na ustanovujúcom zhromaždení delegátov konanom dňa 23.5.1990 vyčlenením z Okresného stavebného bytového družstva Trenčín pod názvom Stavebné bytové družstvo občanov Trenčianske Teplice .Terajší názov pochádza  z 15.11.1993 kedy sa pretransformovalo  na Bytové družstvo Trenčianske Teplice.

Predmetom činnosti je prevádzka bytových objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytov  a nebytových priestorov. Svoje služby poskytujeme v Trenčianskych Tepliciach , Trenčianskej Teplej , Omšení , Neporadzi , Motešiciach , Bobote a v Trenčianskej Teplej časť Dobrá. Tiež vykonávame, prípadne zabezpečujeme údržbu a opravy bytových domov a nebytových priestorov. V roku 2001 vznikla spoločnosť DTR s.r.o  Trenčianske Teplice , ktorej jediným vlastníkom je BD Trenčianske Teplice. Predmetom jej činnosti je retransmisia pomocou televíznych káblových rozvodov v Trenčianskych Tepliciach a Trenčianskej Teplej.