Virtuálne sídlo

Ponúkame Vám možnosť zriadiť si u nás sídlo spoločnosti za 10,- € mesačne bez DPH:

vydáme Vám Súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti – budete potrebovať pre Obchodný register, uzatvoríme s Vami Zmluvu o zriadení sídla a poskytovaní služby preberania pošty.

V cene je zahrnuté:

  1. preberanie poštových zásielok, podľa Vašej voľby aj doporučených, do vlastných rúk
  2. informovanie o neodkladných zásielkach
  3. zriadenie poštovej schránky s názvom Vašej spoločnosti a logom


Môžeme sa dohodnúť aj na ďalších službách podľa Vašich individuálnych potrieb.

Kontakt riaditel@bdtrenciansketeplice.sk 032 / 655 2136, resp. 0944 314 514