Prenájom priestorov


Ponúkame prenájom zasadačky pre účely kurzov, školení, seminárov, porád, stretnutí

Zasadačka sa nachádza priamo v sídle našej spoločnosti, kapacita max. 30 osôb.
K dispozícii je kuchynka a WC.
Termín prenájmu je potrebné dohodnúť vopred osobne, telefonicky, alebo e-mailom v našej spoločnosti.
Kontakt: sekretariat@bdtrenciansketeplice.sk 032 / 655 2136, resp. 0944 314 514


Cena za prvé tri hodiny prenájmu 45,00 € vrátane DPH a každá ďalšia začatá hodina 12,00 €/ h vrátane DPH.